Meiran aineistopankin käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Meira Oy:n (jäljempänä Meira) tarjoamaa aineistopankkipalvelua (jäljempänä aineistopankki). Aineistopankki sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Nämä ehdot koskevat avoimen aineistopankin käyttöä ja sinne rekisteröitymistä.

Meira Aineistopankki tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää aineistopankissa olevia Meiran kuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaali) Meiran tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa, ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Meiran liiketoimintaan. Tällöin käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Meiran rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Meiran branditunnuksia.

Aineistopankin käyttö edellyttää rekisteröitymistä käyttäjätunnuksen ja salasanan saamiseksi. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja/tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja/tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on velvollinen ennen aineistopankkiin rekisteröitymistä antamaan Meiralle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Meiralle.

Meiralla on oikeus kieltää aineistopankin käyttö ja peruuttaa kuvamateriaalin laajempi käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttäjälle. Meiralla on myös oikeus käyttää käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään. Meira sitoutuu suojaamaan aineistopalvelun käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden yksityisyyttä henkilötietolaissa vaadittavalla tavalla. Meiralla on oikeus muuttaa aineistopankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa, ehtoja ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että aineistopankin käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Meira ei takaa, että aineistopankki on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Meira ei myöskään takaa, että kuvamateriaali vastaa käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu kuvamateriaalin lataamisesta aineistopankista.

Meira ei vastaa välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) aineistopankin tai kuvamateriaalin käytöstä; (b) siitä, että aineistopankin tai kuvamateriaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että aineistopankki tai kuvamateriaali on virheellinen.

Aineistopankin käyttäjä hyväksyy samalla nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Jos käyttäjällä on kysyttävää näistä käyttöehdoista, lisätietoja saa sähköpostitse meira.info(at)meira.fi.

Näihin käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Meiran väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.